top of page

Công việc đang tuyển

Tìm kiếm công việc có LMIA đang tuyển dụng nhiều ngành nghề tại các tỉnh bang Canada

BAKER - NOC B LMIA READY (Bếp bánh)

Golden, BC, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

2

Immigrate. All Canada.

Logistics Coordinator (Nhân viên giao nhận vận tải)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

2

Immigrate. All Canada.

Assistant Buyer (Hỗ trợ thu mua)

Ontario, CA, USA

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Baker / Cake decorating (Làm bánh)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

4

Immigrate. All Canada.

Web Designer (IT)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Graphic Designer (Thiết kế)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Software Engineering (IT)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

IT Coordination & Office Administrator (Nhân viên IT & Văn phòng)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Software Developer (IT)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Construction Worker (Thợ xây đưng)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

10

Immigrate. All Canada.

Graphic Designer (Thiết kế)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Bookkeeper (Kế toán, sổ sách)

British Columbia, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Personal support worker - home support (NV hỗ trợ gia đình)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Restaurant Servers (Phục vụ nhà hàng)

British Columbia, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

10

Immigrate. All Canada.

Automobile Technician (Thợ máy ô tô)

British Columbia, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Welding Technician (Thợ hàn)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

10

Immigrate. All Canada.

Automotive Service Technician (Thợ bảo trì xe)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Retail Sales (bán lẻ)

Mississauga, ON, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

4

Immigrate. All Canada.

Labour Supervisor

Ontario, CA, USA

LMIA required

Locations:

Openings:

2

Immigrate. All Canada.

Baker LMIA available (Làm bánh)

Calgary, AB, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Marble and Granite Cutter & Installer (Thợ xây dựng, lắp đạt mặt bếp đá)

Ontario, CA

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Head Butcher- PR LMIA available (CHặt thịt)

Alberta

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Assistant Executive Housekeeper- PR LMIA available

British Columbia, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

10

Immigrate. All Canada.

Office Admin

BC, ON

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Food Processor / Butcher/Meat Cutter (Chặt thịt)

BC, Saskatchewan, ON

LMIA required

Locations:

Openings:

10

Immigrate. All Canada.

Farm Supervisor (Quản lý nông trại)

BC, Saskatchewan, ON

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Food & Beverage Servers (Phục vụ nhà hàng)

British Columbia, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Hotel Clerk- LMIA available (Nhân viên khách sạn)

British Columbia, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Cook - PR LMIA available (Bếp / Phụ bếp)

British Columbia, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Landscaping Worker (Công nhân trang trí vườn)

Ottawa, ON, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Construction Worker (Thợ xây dựng)

British Columbia, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

5

Immigrate. All Canada.

Sales Development representative (NV Sales)

Saskatchewan, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Inbound demand generation expert

Saskatchewan

LMIA required

Locations:

Openings:

1

Immigrate. All Canada.

Food & Beverage Supervisors
(Quản lý nhà hàng, F&B)

BC

LMIA required

Locations:

Openings:

4

Immigrate. All Canada.

Transport Truck Driver (Tài xế xe tải)

Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Machinery Operator (Vận hành máy)

BC

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Roofer (Thợ xây dựng, làm mái)

Albert

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Refrigeration Mechanic (Thợ điện lạnh)

Saskatchewan

LMIA required

Locations:

Openings:

2

Immigrate. All Canada.

Line Cook Sk

Saskatchewan

LMIA required

Locations:

Openings:

4

Immigrate. All Canada.

Technical Solution Architect (IT)

Saskatchewan

LMIA required

Locations:

Openings:

3

Immigrate. All Canada.

Line Cooks

BC, Saskatchewan

LMIA required

Locations:

Openings:

03

Immigrate. All Canada.

Dairy Farm Workers (Nông trại)

Saskatchewan

LMIA required

Locations:

Openings:

08

Immigrate. All Canada.

Cook Fast Food (Bếp, thức ăn nhanh)

Saskatchewan

LMIA required

Locations:

Openings:

02

Immigrate. All Canada.

Head Chef (Bếp trưởng)

Ottawa, ON, Canada

LMIA required

Locations:

Openings:

2

Immigrate. All Canada.

Food and Beverage Manager (Quản lý nhà hàng)

BC, Saskatchewan, Ottawa

LMIA required

Locations:

Openings:

10

Immigrate. All Canada.

Found a job? Apply online.

bottom of page