top of page

Định cư Đầu tư - Doanh nhân: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)


CPTPP là gì?


Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là hiệp định thương mại tự do giữa Canada và 10 quốc gia khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam. Sau khi được triển khai đầy đủ, 11 quốc gia sẽ hình thành một khối thương mại đại diện cho 495 triệu người tiêu dùng và 13,5% GDP toàn cầu, giúp Canada tiếp cận ưu đãi với các thị trường chính ở châu Á và châu Mỹ Latinh. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2018, CPTPP có hiệu lực trong số sáu quốc gia đầu tiên phê chuẩn hiệp định - Canada, Úc, Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore. Ngày 14/01/2019, CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam.


Yêu cầu của chương trình:

 • Ít nhất 50% cổ đông công ty được thành lập ở Canada phải thuộc sở hữu trực tiếp của cá nhân hoặc công ty có quốc tịch của quốc gia hiệp ước

 • Một khoản đầu tư đáng kể phải được thực hiện HOẶC đang trong quá trình đầu tư

 • “Đầu tư” liên quan đến việc đặt quỹ hoặc các tài sản vốn khác vào rủi ro với hy vọng tạo ra lợi nhuận hoặc lợi tức

 • Không có con số tiền tối thiểu nào được thiết lập để đáp ứng yêu cầu đầu tư "đáng kể"

Đầu tư:

 • Kinh nghiệm cho thấy rằng ít hơn $100.000 có thể không đủ;

 • Chỉ sở hữu các quỹ không phải là một khoản đầu tư;

 • Tiền phải được đưa vào nền kinh tế Canada (trong tài khoản ngân hàng của công ty);

 • Doanh nghiệp phải gần đi vào hoạt động - thuê văn phòng, hoàn thành trang web, lập kế hoạch kinh doanh, v.v.

 • Đầu tư đáng kể phải được thực hiện

 • Ví dụ:

  • Công ty Khởi nghiệp - sắp đi vào hoạt động (có văn phòng, nhân viên và một phần đáng kể đầu tư vào tài khoản ngân hàng);

  • Nhà đầu tư mua địa điểm nhượng quyền mới

  • Các nhà đầu tư mua 50% cổ phần trong một công ty Canada đã thành lập

So sánh giữa Owner Operator (chủ sở hữu doanh nghiệp) và Investor (Chủ đầu tư)


Khách hàng nhà đầu tư lý tưởng

 • Một công dân Việt Nam có số tiền đáng kể ($ 100K +) để đầu tư vào một doanh nghiệp Canada.

 • Khách hàng sẽ chuyển tiền vào công ty Canada.

 • Khách hàng không ngại đầu tư vào công việc kinh doanh của mình.


Công ty khởi nghiệp ở Canada

 • Khách hàng có ý tưởng tốt hoặc công ty ở Việt Nam (không áp dụng với ngành nghề CNTT)

 • Khách hàng thành lập công ty của riêng mình ở Canada, cấp vốn (chuyển tiền), tiền thuê và văn phòng / nhà kho; đầu tư vào máy móc hoặc hàng hóa để bán - "sắp hoạt động".

 • Khách hàng có một trang web, tài liệu tiếp thị

 • Khách hàng tích cực tham gia vào việc tuyển dụng;

 • Khách hàng đã đăng ký tại Phòng Thương mại địa phương và nhận được một số thư hỗ trợ.


Mua một Công ty Hoạt động ở Canada

 • Khách hàng muốn mua một doanh nghiệp ở Canada (ít nhất 50%)

 • Khách hàng đặt cọc cho công ty

 • Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của luật sư

 • Luật sư ra lệnh thường trực cho Khách hàng

 • Khách hàng nộp đơn và nhận được giấy phép lao động

 • Khách hàng hoàn tất giao dịch mua và đến điều hành công việc kinh doanh của mình tại Canada


Mua Franchise

 • Khách hàng muốn mua một vị trí mới ở Canada (ít nhất 50%)

 • Khách hàng đặt cọc cho công ty

 • Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của luật sư

 • Luật sư ra lệnh thường trực cho Khách hàng

 • Khách hàng nộp đơn và nhận được giấy phép lao động

 • Khách hàng hoàn tất giao dịch mua và đến điều hành công việc kinh doanh của mình tại Canada

Quy trình chung


Comments


Anchor 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now: (028) 36367700

Thanks for submitting!

bottom of page