top of page

Định cư Canada - Doanh nhân Đảo Hoàng tử Edward (PEI)

Nếu bạn muốn định cư vào PEI và muốn đầu tư và vận hành doanh nghiệp, bạn có thể đạt yêu cầu cho chương trình "Work Permit Stream of the Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP)".


WORK PERMIT STREAM (GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CHO DOANH NHÂN)


Chương trình này dành cho những người có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp tự làm chủ hoặc ở vị trí điều hành cấp cao làm thuê. Các cá nhân và gia đình sẽ vào PEI để vận hành doanh nghiệp và nếu đạt điều kiện sẽ được cấp đề cử định cư từ tỉnh bang.

Ai đạt yêu cầu để nộp đơn?

Để đạt yêu cầu nhận đề cử định cư thông qua chương trình Giấy phép làm việc cho Doanh nhân, bạn phải đạt tất cả các yêu cầu sau:

 • có tốt thiểu tài sản cá nhân ròng là 600,000 CAD. Tài sản này cộng tất cả các nguồn tài chính thuộc sở hữu của bạn;

 • có học vấn tối thiểu là lớp 12 hoặc tương đương;

 • độ tuổi từ 21-59 ở thời điểm nộp hồ sơ;

 • có kỹ năng quản lý và kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý cấp cao hoặc sở hữu doanh nghiệp riêng;

 • đạt yêu cầu ngôn ngữ Anh/ Pháp tối thiểu CLB/NCLC 4; và

 • dự định sống và làm việc ở PEI và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp của mình tại PEI hằng ngày

 • tham dự phỏng vấn với viên chức văn phòng di trú tỉnh bang

 • đáp ứng tất cả điều kiện được ký kết với tỉnh bang trong Performance Agreement.

Nộp đơn cách nào?

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu kể trên, bạn sẽ nộp biểu thức quan tâm (Expression of Interest - EOI). EOI sẽ ở trên hệ thống trong thời hạn 6 tháng, và đây chưa phải là hồ sơ nộp xin work permit. Mỗi đợt lựa chọn, tỉnh bang sẽ căn cứ vào số điểm của các EOI để chọn ra các hồ sơ điểm cao nhất để mời nộp hồ sơ đầy đủ.

Các loại phí là gì?

 • Nếu EOI được chọn, phí nộp cho tỉnh bang là $10,000 CAD. Nếu hồ sơ bị từ chối, hoặc bạn rút hồ sơ, tỉnh bang sẽ hoàn trả $7,500.

 • Phí luật sư đại diện

 • Phí dịch vụ và hành chính khác.

 • Các phí chính phủ liên bang cho Work Permit.


Anchor 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now: (028) 36367700

Thanks for submitting!

bottom of page