top of page

Gia hạn Study Permit và Student Visa

Phí:

 • CAD 400 (trường hợp thông thường)

 • CAD 1,500 (trường hợp đã bị từ chối, cần lấy ghi chú nội bộ và phân tích hồ sơ)HỌC SINH TRUNG HỌC

 • Scan hoặc chụp thẳng như scan

 • Nếu có bản dịch phải scan đủ bộ: bản copy Việt đóng giáp lai với bạn dịch

 • Nếu chưa có bản dịch phải scan bản gốc, màu để công ty dịch thuật

 1. Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất trên 6 tháng: scan tất cả các trang có thông tin cá nhân, visa và dấu của hải quan các nước

 2. Digital photo: chụp gần nhất trong vòng 6 tháng, có thể chụp bằng điện thoại ở tường trắng, không cười, không đeo kính hay đội nón

 3. Letter of Enrolment: nhà trường vừa cấp trong vòng 3 tháng

 4. Bank statement hoặc giấy tờ chứng minh số tiền hiện có trong ngân hàng Canada, hoặc sổ tiết kiệm của cha mẹ ở Việt Nam

 5. Custodian form: giấy giám hộ cha mẹ và người giám hộ ký. Có thể dùng giấy cũ.

 6. Giấy chấp thuận cho trẻ em nhỏ du học, nếu cha mẹ ly dị hoặc ly thân

 7. Report card gần nhất (nếu gia hạn Student Visa)

 8. Điền thông tin vào form IMM5709


SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

 • Scan hoặc chụp thẳng như scan

 • Nếu có bản dịch phải scan đủ bộ: bản copy Việt đóng giáp lai với bạn dịch

 • Nếu chưa có bản dịch phải scan bản gốc, màu để công ty dịch thuật

 1. Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất trên 6 tháng: scan tất cả các trang có thông tin cá nhân, visa và dấu của hải quan các nước

 2. Digital photo: chụp gần nhất trong vòng 6 tháng, có thể chụp bằng điện thoại ở tường trắng, không cười, không đeo kính hay đội nón

 3. Letter of Enrolment: nhà trường vừa cấp trong vòng 3 tháng

 4. Bank statement hoặc giấy tờ chứng minh số tiền hiện có trong ngân hàng Canada

 5. Report card gần nhất (nếu gia hạn Student Visa)

 6. Điền thông tin vào form IMM5709


(Phí trên đây chưa bao gồm phí chính phủ và dịch thuật nếu có)

Phí chính phủ: Study Permit: 150$ Visa: 100$ Biometrics: 85$ nếu trẻ từ 14 tuổi và chưa lấy biometrics Restore Status nếu ở quá hạn: 200$

Comments


Anchor 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now: (028) 36367700

Thanks for submitting!

bottom of page