top of page

Làm việc - định cư Canada ngành Nông nghiệp thực phẩm (AFIP)

Chương trình nhập cư thí điểm Nông nghiệp – Thực phẩm (AFIP) là một chương trình nhập cư thử nghiệm của chính phủ Canada. Chương trình lên kế hoạch chào đón có 2.750 người nhập cư mỗi năm.Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Canada và đóng góp hơn $110 tỷ mỗi năm cho GDP của đất nước. Để thu hút và giữ chân những người lao động cần thiết nhằm duy trì và tăng sản lượng sản xuất, chính phủ Canada đã giới thiệu Chương trình nhập cư thí điểm Nông nghiệp – Thực phẩm (AFIP) để tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài trở thành thường trú nhân.

Chương trình đặt ra yêu cầu thấp hơn rất nhiều so với các chương trình làm việc tại Canada khác.

Các ngành nghề đủ điều kiện để tham gia bao gồm:

- Chế biến thịt: Bán lẻ & công nghiệp. - Chế biến thực phẩm. - Thu hoạch để sản xuất nấm và sản xuất cây trồng trong nhà kính. - Làm việc trong nông trại để sản xuất nấm quanh năm, sản xuất cây trồng trong nhà kính hoặc chăn nuôi. - Giám sát nông trại trong các lĩnh vực: chăn nuôi, chuyên ngành chế biến thịt, sản xuất nấm quanh năm, sản xuất cây trồng trong nhà kính...


Yêu cầu cơ bản: - Tiếng Anh giao tiếp - Trình độ học vấn tương đương với giáo dục trung học hoặc cao hơn - Có sức khỏe đảm bảo công việc - Cư trú hợp pháp và không tiền án Chủ lao động đủ điều kiện Chương trình nhập cư thí điểm Nông nghiệp – Thực phẩm (AFIP) có Giấy phép thuê lao động nước ngoài (LMIA) bảo lãnh.


Tham gia chương trình cách nào? Canada Homes sẽ thực hiện các dịch vụ sau: • Tuyển dụng và giới thiệu việc làm • Làm hồ sơ di trú • Huấn luyện, hướng nghiệp để có công việc làm phù hợp yêu cầu trên

Phí chưa bao gồm phí chính phủ và các phí cho bên thứ ba như khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp, dịch thuật, chuyển phát hồ sơ.


Hãy đăng ký để ngay để thực hiện chương trình này.


Hotline: 0931414399 (Vietnam)

Whatsapp/Viber: +1 2369793379 (Canada)

Comments


Anchor 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now: (028) 36367700

Thanks for submitting!

bottom of page