top of page

Lấy Ghi chú nội bộ từ Cục di trú Canada

Khi hồ sơ Canada bị từ chối, quý khách sẽ nhận được một thư từ chối ngắn (khoảng 2-3 trang). Tuy nhiên, với nội dung ngắn gọn này, rất khó để hiểu được rõ ràng những vấn đề trong hồ sơ, hoặc quá trình xét duyệt ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt. Để hiểu rõ và chính xác hơn, ghi chú nội bộ là văn bản dài hơn (khoảng 30-60 trang), sẽ nói rõ các nguyên nhân, để từ đó có định hướng cho hồ sơ tiếp theo.
Thời gian nhận được kết quả ghi chú là khoảng 4 tuần trở lên.


Đăng ký lấy Ghi chú nội bộ:


Quý khách gởi các thông tin sau qua email:

  • Hộ chiếu (mặt thông tin)

  • Thư từ chối (có đầy đủ mã số hồ sơ)

  • Điền form IMM5744E (Canada Homes sẽ hướng dẫn quý vị)

  • Đóng phí: USD 200 đã bao gồm phí đóng cho chính phủ Canada.

Comments


Anchor 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now: (028) 36367700

Thanks for submitting!

bottom of page