top of page

Manitoba và Prince Edward Island tổ chức lời mời định cư Canada thông qua PNP

Manitoba và PEI đã đưa ra lời mời nộp đơn định cư Canada cho các ứng cử viên thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) trong tuần này.


Bảo lãnh tỉnh bang PNP

Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada (ngoại trừ Quebec) vận hành PNP của riêng tỉnh bang. Thông qua các chương trình này, các ứng cử viên quan tâm có thể được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh. Nhận được đề cử cấp tỉnh có thể thuận lợi để trở thành thường trú nhân.


PNP chiếm 105,000 Thường trú nhân - PR Canada mỗi năm. Nó bắt đầu vào năm 1998 và số lượng định cư Canada thông qua PNP hàng năm đã tăng đều đặn. Cả chính quyền liên bang và tỉnh bang đều coi đây là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy phát triển kinh tế bên ngoài các trung tâm đô thị.
Kết quả định cư Canada cấp tỉnh ngày 11/11 và ngày 18/11


Manitoba

Manitoba đã mời tổng cộng 518 ứng cử viên theo Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba. Để được mời, các ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản cụ thể cho chương trình của họ. Tổng cộng, tỉnh đã mời:

  • Skilled Workers ở Manitoba đã cấp 177 lời mời với số điểm tối thiểu là 616

  • Skilled Workers Overseas đã phát hành 143 lời mời với số điểm tối thiểu là 703

  • International Education đã phát hành 198 lời mời không yêu cầu điểm số.

Trong số tất cả những người được mời đăng ký, 125 người có hồ sơ trong hệ thống Express Entry. Tỉnh bang sẽ tiếp tục xử lý tất cả Thư bày tỏ quan tâm (EOI) nhận được trước ngày 16 tháng 11 theo NOC 2016. Mọi EOI nhận được từ ngày 16 tháng 11 sẽ được đánh giá theo NOC 2021.

Prince Edward Island Vào ngày 17 tháng 11, Prince Edward Island đã mời 141 ứng viên thông qua Labour Impact và Express Entry cũng như 8 ứng viên thông qua các nhánh Business Work Permit Entrepreneur với tổng số 149 lời mời định cư Canada được phát hành. Các ứng cử viên trong diện Business Permit Work Permit yêu cầu số điểm tối thiểu là 62. Tỉnh cũng đã mời 39 ứng cử viên thông qua Labour Impact và Express Entry vào ngày 3 tháng 11. Các ứng viên Express Entry muốn được PEI đề cử phải gửi một Biểu hiện quan tâm (EOI) riêng cho PEI PNP. Hồ sơ EOI được cho điểm dựa trên hệ thống điểm của PEI và giống như Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS), các ứng viên có thứ hạng cao nhất được mời đăng ký thông qua các đợt ban hành lời mời định cư Canada hàng tháng.

Comentarios


Anchor 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now: (028) 36367700

Thanks for submitting!

bottom of page