top of page

Work permit (Giấy phép làm việc) cho khách du lịch Canada

Work Permit - Cho khách du lịch, Canada visitor, Dịch vụ lao động Canada.

CanadaHomes nhận hồ sơ xin giấy phép làm việc (Work permit) tại Canada cho khách du lịch.


Yêu cầu cần có để chuyển đổi sang work permit:

  1. Visitor Status còn hiệu lực

  2. Có doanh nghiệp đồng ý tuyển dụng và xin giấy phép làm việc cho khách

Phí dịch vụ: chia làm 2 lần thanh toán

  • Bước 1: Hỗ trợ tìm việc và làm LMIA

  • Bước 2: nộp hồ sơ work permit lên bộ di trú

Các chi phí khác không bao gồm:

  • Phí chính phủ

  • Dịch thuật, công chứng, chuyến hồ sơ...

Hồ sơ sẽ được thực hiện bởi Luật sư và Tư vấn di trú chuyên nghiệp có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm xử lý hồ sơ lao động.

Comments


Anchor 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now: (028) 36367700

Thanks for submitting!

bottom of page