top of page

Hỗ trợ thành lập hoặc mua doanh nghiệp và điều hành

Go Global Group với đội ngũ chuyên nghiệp tại văn phòng Canada, thực hiện các nội dung sau:Các dịch vụ hỗ trợ thành lập và điều hành doanh nghiệp từ Go Global Group:

 • Xác định điều kiện nhập cư và nộp đơn xin PR và giấy phép lao động. Hồ sơ được thực hiện bởi đội luật sư di trú chuyên về business giàu kinh nghiệm.

 • Nghiên cứu khả năng kinh doanh

 • Chiến lược thị trường

 • Thông tin thị trường

 • Đánh giá ý tưởng

 • Phát triển kế hoạch kinh doanh

 • Các giải pháp sở hữu trí tuệ với hồ sơ đăng ký bằng sáng chế

 • Mô hình tài chính

 • Cấu trúc công ty bao gồm các thỏa thuận thành lập và cổ đông

 • Cố vấn kinh doanh và phát triển kỹ năng thuyết trình

 • Tiếp cận với các mạng lưới đối tác, khách hàng và nhà cung cấp

 • Làm việc với các quỹ đầu tư được Bộ di trú được chỉ định

 • Nộp xin nguồn vốn khác sau khi đến Canada

 • Rà soát và chuẩn bị tài liệu cho các hồ sơ di trú

 • Thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp Canada đang hoạt động

 • Hỗ trợ điều hành doanh nghiệp (văn phòng, kho bãi, nhân viên, thuế, kế toán, luật doanh nghiệp...)

Go Global Group tuyệt đối tôn trọng việc bảo mật thông tin khách hàng.


Quý khách cần hỗ trợ dịch vụ, xin vui lòng liên hê các văn phòng của chúng tôi.

Comentarios


Anchor 1

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Call Now: (028) 36367700

Thanks for submitting!

bottom of page