top of page

Định cư đầu tư - doanh nhân

BRITISH COLUMBIA (BC)

For Sale

BRITISH COLUMBIA (BC)

Bed

5

Bath

Floors

3.5

2

Size

6,000 sqft

ONTARIO

For Sale

ONTARIO

Bed

1

Bath

Floors

1

8

Size

700 sqft

ĐẢO HOÀNG TỬ EDWARD (PEI)

For Sale

ĐẢO HOÀNG TỬ EDWARD (PEI)

Bed

5

Bath

Floors

3.5

2

Size

2,100 sqft

MANITOBA

For Sale

MANITOBA

Bed

2

Bath

Floors

2

10

Size

900 sqft

SASKATCHEWAN

For Sale

SASKATCHEWAN

Bed

5

Bath

Floors

3

3

Size

1,200 sqft

NEW BRUNSWICK

For Sale

NEW BRUNSWICK

Bed

4

Bath

Floors

2

2

Size

1,300 sqft

START - UP VISA

START - UP VISA

Bed

Bath

Floors

Size

bottom of page