top of page
NYC Skyline BW
Marble Surface

 Quy trình xử lý hồ sơ online

CanadaHomes.vn - Di trú Canada, Du học, Làm việc, Định Cư Canada.

Bước 01

Nộp SYLL và tư vấn online

Điền hồ sơ ban đầu tại đây.

Hoặc tải về Sơ yếu lý lịch mẫu tại đây 

 

Điền và gửi SYLL đến: lienhe.canadahomes@gmail.com

CanadaHomes sẽ xem xét hồ sơ và liên hệ tư vấn qua email hoặc online các chương trình định cư Canada phù hợp với từng hồ sơ cụ thể.

Lưu ý: để đảm bảo tư vấn chính xác, thông tin tư vấn chi tiết chỉ áp dụng khi quý khách gửi hồ sơ.

Bước 02

Ký hợp đồng tư vấn

CanadaHomes hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chi tiết và ký hợp đồng tư vấn.

CanadaHomes.vn - Di trú Canada, Du học, Làm việc, Định Cư Canada.
CanadaHomes.vn - Di trú Canada, Du học, Làm việc, Định Cư Canada.

Bước 03

Chuẩn bị hồ sơ chi tiết,
phỏng vấn với phía Canada (nếu cần) và nộp hồ sơ visa

Luật sư và cố vấn di trú Canada sẽ nộp hồ sơ xin visa làm việc cho ứng viên ngay tại Canada.

 

Trong thời gian nộp hồ sơ visa, ứng viên có thể được yêu cầu bổ sung hồ sơ, khám sức khỏe, lấy vân tay hoặc phỏng vấn với phía Canada (nếu cần). CanadaHomes sẽ hỗ trợ ứng viên làm việc với các bên thứ ba trong suốt thời gian xử lý hồ sơ.

Bước 4

Visa được duyệt

Hoàn tất hợp đồng và chuẩn bị lên đường sang Canada.

CanadaHomes.vn - Di trú Canada, Du học, Làm việc, Định Cư Canada.
CanadaHomes.vn - Di trú Canada, Du học, Làm việc, Định Cư Canada.

Bước 5

Đến Canada và bắt đầu cuộc sống mới

CanadaHomes hỗ trợ ứng viên đến Canada và bắt đầu cuộc sống mới tại Canada.

bottom of page